İTÜ KPSS ile personel alımı yapacak

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Üniversitemize 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; ÖSYM veri tabanında kayıtlı bulunan 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP94, ve KPSSP93 puan türü esas alınarak 1 adet Tekniker ve 1 adet Destek Personeli olarak toplam 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

2- GENEL ŞARTLAR

eleman ilanı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

f) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

g) KPSSP(B) gurubu sınavına girmiş olmak;

- KPSSP(B) Önlisans mezunları için KPSSP93,

- kpssp(b) Ortaöğretim mezunları için KPSSP94

ÜNVANI ADEDİ MEZUNİYET BRANŞI PUAN TÜRÜ
Tekniker 1 Önlisans Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Mezunu KPSSP93
Destek Personeli 1 Lise Mezunu Liselerin Elektrik Bölümünden Mezun olmak KPSSP94
3- ARANAN ŞARTLAR

Tekniker (Önlisans Mezunu)

a) KPSS 2010 sınavına girmiş olmak.(KPSSP93 puan türü esas alınacaktır.)

b) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Mezunu olmak

Destek Personeli (Liselerin Elektrik Bölümünden Mezun olmak)

a) KPSS 2010 sınavına girmiş olmak ve KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

b) Belgelemek şartıyla mesleği ile ilgili 1 yıl süre ile çalışmış olmak.

4- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

c) KPSS belgesi,

d) Destek Personeli kadrosuna başvuru için çalışma belgesi.

5- YERLEŞTİRME ve ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ

a) Tekniker ve Destek Personeli olarak alınacak adaylar için KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerine göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla boş kadrolara yerleştirme işlemi yapılacaktır.

b) Ataması yapılacak adaylar 15 gün içerisinde hazırlaması gereken evrakları İTÜ Personel Daire Başkanlığına teslim edecekler ve sözleşmelerini imzalayacaklardır.

c) Belirtilen süre içersinde başvuruda bulunmayan, ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadro yada kadrolara yedek aday listesinden sırayla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

6- ATAMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği.(aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.

c) Erkekler için; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyanı.

d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini yapmasına engel olabilecek doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı,

DİĞER HUSUSLAR:

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde http://pdb.itu.edu.tr/ internet adresinden başvuru formunu doldurarak şahsen ve posta ile yapılan müracaatları kabul edilecektir.

Yerleştirme işleminin sağlıklı yapılabilmesi için müracaatlar esnasında doğru beyanda bulunulmasına özen gösterilmesi şarttır. Aksi halde yanlış beyanda bulunan ve bulunmuş olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru tarihi bitiminden sonra http://pdb.itu.edu.tr/ adresinden asil ve yedek adayların isimleri ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde yerleştirilen adayların, evraklarının kontrolü ve sözleşme işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili belgeleri hazırlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Etiketler: , , , ,

Yorum Yapın